Prosinec 2011

Referát Balkán

17. prosince 2011 v 11:20 | Máňa |  Referáty
Balkán

Balkán se rozkládá u Středozemního moře. Táhne se od střední Evropy směrem k jihovýchodu. Největší šířky dosahuje na severu, kde začíná několika souostrovími v Jaderském moři a končí na pobřeží Černého moře, u bažinaté delty řeky Dunaj. Nejužšího místa dosahuje na jihu, mezi Jónským a Egejským mořem.
Pouze na severu Balkánu se rozkládají velké roviny. Jako celek je však tato oblast velmi hornatá. Mezi nejdůležitější horské celky patří Karpaty, Transylvánské Alpy, Dinárské pohoří. Na největším řeckém ostrově Kréta se nachází vrchol dosahující výšky2456 metrů, Mont Ida.
Zimy na severu Balkánu jsou studenější, s větším množstvím sněhu, než je tomu na jihu, kde jsou zimy mnohem mírnější. Léta jsou pak zpravidla suchá a horká, zvláště pak v Řecku. I charakter vegetace se mění. Na severu jsou lesy, na jihu pak křoviny a olivové háje. Tato oblast leží na okraji aktivní zóny zemětřesení.
Balkán zahrnuje velké oblasti lesů a horských lokalit, kde žijí vlci, medvědi a divoká prasata
Horké, suché oblasti jsou místem výskytu různorodých hadů a ještěrek. Mnoho druhů tohoto regionu je ohroženo vyhynutím a celá oblast pak devastací díky výstavbě nových turistických center.
Balkán je domovem mnoha různých národů. Setkáme se zde např. se Srby, Slovince, Černohorci, Rumuny, Bulhary, Turky, Romy, Albánci a Řeky. Je to oblast politicky velice neklidná. Po mnoho století zde probíhají národnostní a politické spory, které byly intenzivní nejen v dobách, kdy byl region pod rakouskou nebo osmanskou nadvládou.
Státy Balkánu
Albánie
Rozloha: 28 748 km2
Hlavní město: Tirana

Bosna a Hercegovina
Rozloha: 51 129 km2
Hlavní město: Sarajevo

Bulharsko
Rozloha: 110 912 km2
Hlavní město: Sofie

Chorvatsko
Rozloha: 88 117 km2
Hlavní město: Záhřeb

Řecko
Rozloha: 131 957 km2
Hlavní město: Athény

Makedonie
Rozloha: 25 713 km2
Hlavní město: Skopje

Rumunsko
Rozloha: 238 391 km2
Hlavní město: Bukurešť

Slovinsko
Rozloha: 20 256 km2
Hlavní město: Lublaň

Srbsko
Rozloha: 88 361 km2
Hlavní město: Bělehrad

Černá Hora
Rozloha: 13 812 km2
Hlavní město: Podgorica

Moje fotky

2. prosince 2011 v 22:39 | Máňa |  moje fotky
To jsem já a moje dobrá kamarádka Lucka (ta s brýlemi). Známe se už od školky.
Tak a tady jsem já, Janďa a Lucka. Tady jsem měla ještě delší vlasy než mám teď.
A tady jsem já a můj miláček Terezka. :*